De ‘Pleinmeter’

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving, waar inwoners elkaar ontmoeten en belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Om gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers te helpen met het aantrekkelijker maken van ‘hun’ plein(en) ontwikkelde we de Pleinmeter. 

In de Pleinmeter beoordelen wij de aantrekkelijkheid van een plein aan de hand van een achttal aspecten (Bereikbaarheid, Economie, Sociaal, Identiteit, Klimaat, Esthetisch, Veiligheid, Toegankelijkheid). Dit gebeurt met behulp van een groot aantal criteria die volgen uit de literatuur en vervolgens meetbaar zijn gemaakt.

Binnenstadsprofessionals kunnen de Pleinmeter gebruiken tijdens het (ontwerp)proces, bij het maken van moeilijke keuzes. Het is een handige tool waarmee de meest optimale invulling voor een plein kan worden bepaald. De Pleinmeter biedt daarbij ook een aantal concrete ingrediënten die kunnen worden toegepast. 

Voorbeeld: Marktplein, Hengelo
Het Marktplein in Hengelo is met behulp van de Pleinmeter uitgebreid geanalyseerd en beoordeeld. De herinrichting van dit plein werd in 2023 verkozen als het Meest Inspirerende Binnenstadsproject van Nederland. Op welke aspecten is het Marktplein verbeterd? Wij vergeleken de situatie van vóór en na de herinrichting.

Beoordeling van het Marktplein in Hengelo

Methodiek 
RuimteVerhaal heeft de Pleinmeter ontwikkeld in samenwerking met Nick Voogtsgeerd. Nick schreef zijn master thesis over de aantrekkelijkheid van binnenstedelijke pleinen en studeerde in juni 2023 af aan de MUAD (Master Urban and Area Development). Zijn inzichten hebben we samen met al onze kennis en ervaring in allerlei centra ‘uitgebouwd’ tot een praktische tool; de Pleinmeter. 

Meer weten?
Wilt u ook gebruik maken van deze handige tool? Of gericht advies ontvangen over hoe ‘uw’ plein aantrekkelijker kan worden gemaakt? Neem  contact op met Pimm Terhorst (t. 0631947997, e. pimm@ruimteverhaal.nl).