Ontwerpend Onderzoek Deelgebied WIJNBERGEN

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft RuimteVerhaal samen met Twynstra Gudde een Ontwerpend Onderzoek uitgevoerd voor het deelgebied Wijnbergen. Dit ter voorbereiding van de omgevingsvisie. Tijdens het Ontwerpend Onderzoek is een beeld gevormd van de kansen en opgaven in Wijnbergen.

Deelgebied Wijnbergen ligt in het zuiden van de Gemeente Doetinchem. Het is een bijzonder deelgebied, omdat het als relatief klein deelgebied toch heel divers is. Dat komt onder meer doordat het deelgebied bestaat uit een aantal zeer verschillende wijken, namelijk De Hoop, ’t Weerdje, buurtschap Wijnbergen en het bedrijventerrein Wijnbergen.

Kenmerkende structuren in deelgebied Wijnbergen zijn de rivier de Oude IJssel, het natuurgebied de Kapperskolk en het historische lint Wijnbergse- en Doetinchemseweg. Verder is Wijnbergen grotendeels omsloten door belangrijke autowegen: de snelweg A18 aan de zuidkant en de Europaweg aan de noord- en westkant. Deze wegen vormen samen met de spoorlijn Arnhem-Doetinchem belangrijke barrières, waarmee het projectgebied wordt verdeeld en los staat van haar omgeving.  

Gedurende het onderzoek zijn de concrete ontwikkelingen en (toekomst)kansen voor Wijnbergen in beeld gebracht. Deze input is onder meer verkregen tijdens gesprekken met belangrijke partners van de Gemeente Doetinchem en met een enquête die aan bewoners van het deelgebied is voorgelegd. In een later stadium is aan bewoners gevraagd om op het concept rapport te reageren.

Gedurende het onderzoek is extra aandacht besteed aan de thema’s: Bewegen en recreëren, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Het aanbod van voorzieningen. Deze ’thematische bouwstenen’ zijn tijdens het Ontwerpend Onderzoek verder uitgewerkt. Zo zijn er verschillende kansrijke locaties gevonden om concreet met verduurzaming aan de slag te gaan, is ingezet op het beleefbaar maken van de Oude IJssel en is een zoekgebied aangewezen voor enkele (commerciële) voorzieningen.