Inrichting winkelstraat beïnvloedt gedrag bezoekers

Uit recent onderzoek van RuimteVerhaal, Hogeschool Utrecht en de MUAD blijkt dat het gedrag van mensen in winkelstraten enorm kan verschillen. Zelfs in straten die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken.

Neem de Amersfoortse Langestraat en de Utrechtse Steenweg: beide straten in een historische binnenstad, met een groot aantal ‘funshoppers’ en met een vergelijkbare breedte. Op de Amersfoortse Langestraat bleken mensen echter veel meer activiteiten te ondernemen dan op de Utrechtse Steenweg. Ze stonden vaker stil, keken bij meer etalages naar binnen en bezochten relatief veel winkels.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de inrichting van de winkelstraten invloed heeft op wat mensen ‘überhaupt’ doen. Een interessant inzicht voor gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers. Helemaal in een tijd waarin de bezoekersaantallen in veel winkelstraten afnemen. Advies is dan ook om meer aandacht te hebben voor de mensen die wél naar de straat komen. Op deze manier kan zelfs met minder bezoekers de vitaliteit van een winkelgebied worden gestimuleerd.