Herinrichting Brugge-Vijhestraat Harderwijk

De Brugge-Vijhestraat is van oudsher een belangrijke verbinding tussen de Markt en Boulevard in Harderwijk. In opdracht van Gemeente Harderwijk heeft RuimteVerhaal samen met bewoners, ondernemers en pandeigenaren een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van deze twee straten. Dit plan is in 2020 gerealiseerd.

Proces
Om te komen tot een goed en gedragen plan is bij de herinrichting van de Brugge-Vijhestraat gekozen voor een uniek participatietraject. In een vroegtijdig stadium zijn alle bewoners, ondernemers en pandeigenaren individueel benadert voor een kennismaking. Ook later in het traject zijn zij actief betrokken. Zo zijn ze onder meer gevraagd om input te geven op een ‘levensgrote’ maquette van het voorlopige ontwerp.  

Ontwerp
Gekozen is voor een Hollands gebakken klinker van een mix met warme roodbruine kleuren. Deze kleurstelling refereert aan de historische stadsmuur. Het vergroot de samenhang en brengt rust in straten met een rijke afwisseling van gevels.

”De belijning die hiermee ontstaat benadrukt het geknikte middeleeuws stratenpatroon, dat zeer karakteristiek is voor Harderwijk”.

Zowel de Bruggestraat als de Vijhestraat hebben een profiel met een driedeling. De zijstroken hebben een vaste maat en de middenloper is variabel. De zijstroken en middenloper zijn van elkaar gescheiden door middel van een Vietnamese hardsteen. De belijning die hiermee ontstaat benadrukt het geknikte middeleeuws stratenpatroon, dat zeer karakteristiek is voor Harderwijk. Tevens worden de individuele gevels zo op een subtiele manier benadrukt.

Om de wandeling van Markt naar Boulevard te verrijken en de lineariteit te beperken zijn enkele ‘pleinen’ voorzien. De pleinen hebben een eigen belijning en patroon. Om de wandeling verder te verfraaien is op de zijstroken gewerkt met diverse invullingen: terrassen, geveltuintjes, expositieruimte en een ‘Harderwijkse gevelstoep’. Dit was eveneens een wens vanuit de uiteenlopende gebruikers.