Experimenten in het centrum van Bemmel

Het realiseren van een aantrekkelijk en gastvrij centrum is een continu proces. RuimteVerhaal bedacht samen met Breda University of Applied Sciences enkele experimenten om het centrum van Bemmel aantrekkelijker te maken voor haar bezoekers. 

86 studenten van Breda University of Applied Sciences hebben onder begeleiding van RuimteVerhaal onderzocht hoe de menselijke beleving in centra positief kan worden beïnvloed. Zij bedachten enkele experimenten voor het centrum van Bemmel en hebben het effect hiervan ook gemeten.Een van de experimenten betreft een blauwe loper waarmee de wandeling c.q. routing van bezoekers succesvol kon worden beïnvloed. Een blauwe loper benadrukte de snelste verbinding tussen parkeergarage en winkelpassage. Tijdens het experiment werd de route feestelijk ingericht, waar het normaal gesproken de uitstraling heeft van een ‘vluchtroute’.

Een ander experiment was gericht op de uitstalling van goederen en de manier waarop dit het koopgedrag van bezoekers kan beïnvloeden. Middels een ‘kijkdoos’ werden de rookworsten en behaalde prijzen van de lokale slagerij gepresenteerd. Na enkele dagen waren de worsten helemaal uitverkocht.

Beide experimenten laten zien dat het (koop)gedrag van mensen stuurbaar is, zelfs met kleine ingrepen zoals een blauwe loper en een exposurebox. Bij de uitvoering werd intensief samengewerkt met de Bemmelse Ondernemersvereniging en Gemeente Lingewaard.