De winkelstraat op ooghoogte

Recent benadrukte de Rabobank nog eens dat de veranderingen in het winkellandschap niet worden veroorzaakt door de coronapandemie of de opkomst van e-commerce, maar doordat wij – als mens – ergens wel of niet willen winkelen. Dat werpt de vraag op in welke winkelstraten wij ons geld willen besteden en waarom. Eerder onderzoek wees uit dat er een belangrijke samenhang bestaat tussen het bezoekersgedrag en de inrichting van een gebied. In ‘De Winkelstraat op Ooghoogte’ onderzoeken wij deze samenhang én formuleren wij gerichte aanbevelingen om het bezoekersgedrag in uw straat/stad positief te stimuleren. 

Dat het (winkel)gedrag van bezoekers per straat sterk kan verschillen, bleek al uit het project ‘Binnenstadsbezoeker Centraal’ van Platform31, Roots Beleidsadvies en RuimteVerhaal. Tijdens dit project bestudeerden we het bezoekersgedrag in de Kalverstraat (Amsterdam), de Koopgoot (Rotterdam), de Grote Marktstraat (Den Haag), de Burchtstraat (Nijmegen), de Grotestraat (Ede), het Grote Noord (Hoorn) en de Raadhuisstraat (Roosendaal). Tussen de straten zagen we grote verschillen. Zowel qua inrichting (functies, plinten, openbare ruimte) als qua bezoekgedrag (verblijfsduur en activiteitenniveau).

Bent u benieuwd naar het (winkel)gedrag in uw straat en/of stad? Of wilt u uw straat benchmarken met bijvoorbeeld de Amsterdamse Kalverstraat of de Burchtstraat in Nijmegen? Dan hebben wij goed nieuws! Vanwege het grote succes van het project Binnenstadsbezoeker Centraal, starten wij eind februari 2022 met een vervolg.

Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste betreft een analyse van de kenmerken van de straat. Denk aan de kwaliteit van de plinten, de aanwezige functies en de inrichting van de openbare ruimte. In deel twee observeren en analyseren wij het bezoekgedrag in uw stad en/of straat. We richten ons daarbij op het activiteitenniveau en de bezoekmotivatie. Kortom: wat doen de bezoekers en waarom? Deze onderzoeksmethodiek pasten we eerder toe in Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Ede, Roosendaal en Hoorn.

Aanmelden?
De kosten voor dit project bedragen €7.995,- exclusief BTW. Meer weten? Neem dan contact op met Pimm Terhorst (e. pimm@ruimteverhaal.nl | t. 0631947997) of vul direct het onderstaande aanmeldformulier in.