Centrumvisie Blerick

Blerick is een Middeleeuwse nederzetting aan de rivier de Maas. Een deel van deze geschiedenis is nog altijd zichtbaar in het huidige centrum. Maar het centrum van Blerick kent vandaag de dag ook de nodige knelpunten, zoals de oplopende leegstandscijfers. In opdracht van de TaskForce Blerick heeft RuimteVerhaal samen met bureau StadsKracht de visie voor het centrum herrijkt.

De nieuwe visie komt kort gezegd neer op 3 strategische stappen.

Stap 1. Focus je vooral op de halters – je zou kunnen zeggen de subcentra – van het centrum. De Wieën voor dagelijkse boodschappen in brede zin en Berden c.q. het Laurentiusplein als het hart van de fun;

Stap 2. Zet in het gebied tussen de twee halters in op functieverbreding. Ga op zoek naar allerlei openbare en semi-openbare functies, zoals een huisarts, fysio, kapper en tandarts;

Stap 3. Maak memorabele plekken door te investeren in de openbare ruimte en het zichtbaar maken van de eigen identiteit. Plekken waar bezoekers graag komen en verblijven. Bijvoorbeeld op de Carleysplaats. Momenteel een plein vol auto’s in het hart van een centrum, terwijl juist deze plek potentie heeft om een prettige verblijfsplaats vol ontmoeting te worden. Ook het Antoniusplein en het terrein van de Sint-Antonius van Paduakerk zijn kansrijk om te versterken. Op deze locatie stond een Middeleeuwse kerk: de Lambertuskerk

Carleysplaats:
Een van de voorstellen is om de Carleysplaats – een parkeerlocatie in het hart van Blerick – in te richten als verblijfsplek. Met openbare zitgelegenheden, terrassen, voldoende groen en een waterelement. Daarmee vormt dit plein niet alleen een prettige plek om te verblijven, maar ook een cruciale schakel in het centrum van Blerick.

”VAN EEN PLEIN VOL AUTO’S NAAR EEN SFEERVOL PLEIN VOL VROLIJKE MENSEN”, DAT IS DÉ MISSIE OP DE CARLEYSPLAATS.

Lambertuskerk:
Een van de andere locaties waar een uitwerking voor is gemaakt is het terrein van de Sint-Antonius van Paduakerk. Op deze locatie stond een middeleeuwse kerk: de Lambertuskerk. Door de contouren van de Lambertuskerk op een eigentijdse manier zichtbaar te maken ontstaat een unieke schakel tussen de hoofdstraat en de Maas.

De plannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met lokale stakeholders zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Het draagvlak is groot, getuige de talrijke ambassadeurs die opstaan met als doel om de adviezen tot realisatie te brengen.